Apie mus

Varėnos globos namai

Mes esame stacionari socialinių paslaugų įstaiga, kurios veikla orientuota tenkinti Globos namų gyventojų poreikius, sudaryti Globos namų gyventojams palankias, žmogaus orumą išsaugančias sąlygas, kai jie patys nepajėgūs to pasiekti. Taip pat iš dalies pajėgiems Globos namų gyventojams sudaryti sąlygas patiems dalyvauti asmeninių poreikių tenkinime, padėti įveikti socialinę atskirtį. Saugoti ir ginti Globos namų gyventojų teises bei interesus.

26+
metai kartu
40
asmenims teikiama globa
260+
k/metus mankštinamės
480
m2 bendras patalpų plotas

Mūsų pasiekimas - nauji globos namai

2019 metais apsigyvenome erdvesniuose namuose
Siekdami gerinti socialinių paslaugų kokybę, plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą bendruomenėje senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, Varėnos rajono savivaldybė siekia modernizuoti Varėnos globos namus, kuriuose socialines paslaugas gauna 25 asmenys, ir padidinti paslaugų gavėjų skaičių iki 40 asmenų per metus. Planuojama pertvarkyti pradinės mokyklos patalpas, esančias Z. Voronecko g. 2, Varėnoje, pritaikant jas socialinių paslaugų teikimui. Bus pritaikyti sanitariniai mazgai, perskirsčius patalpas įrengti 9 triviečiai, 6 dviviečiai ir 1 vienvientis 40 asmenų, mini virtuvėlė gyventojams, užimtumo kambariai, holas. Darbuotojams bus pagerintos darbo sąlygos: įrengta skalbykla, persirengimo ir poilsio kambariai, medicinos, socialinių darbuotojų ir administracijos kabinetai. Viso bus modernizuota apie 1000 m² patalpų. Varėnos globos namai persikels į modernizuotas, visiškai pritaikytas ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos teikimui, patalpas. Išplėtus paslaugas bendruomenėje, modernizavus Varėnos globos namus, per metus aukštos kokybės socialinės globos paslaugos bus suteiktos 40 asmenų.

Mūsų uždaviniai

Teikti socialinę globą, kompleksiškas dalines arba visapusiškas paslaugas, pagal asmens savarankiškumo įvertinimo lygį.
Sudaryti gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas kuo mažiau apribotoje aplinkoje.
Siekti atstatyti asmenų savarankiškus įgūdžius, skatinti užimtumą, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į bendruomenę.

Vizija

Saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis globos namų gyventojų gyvenimas. Socialinių, kultūrinių ir dvasinių kiekvieno gyventojo reikmių tenkinimas, sudarant jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas užtikrinant socialinę reabilitaciją.

Misija

Teikti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, kuria pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Tikslas

Globos namų gyventojams užtikrinti visumą paslaugų, numatytų socialinių paslaugų kataloge, t. y.: kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, slaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų priežiūrai ir pagalbai.

Globos namai

Globos namuose yra 25 vietos, juose teikiamos šios socialinės globos paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba, asmeninės higienos paslaugų organizavimas (skalbimo paslaugų ir pan.), maitinimas, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal savarankiškumo lygį.
Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content