Varėnos globos namai
Įsteigti 1993 m. gegužės 20 d., steigėjas – Varėnos rajono savivaldybė.

Varėnos globos namai yra socialinė globos įstaiga, skirta suaugusiems ir pagyvenusio amžiaus asmenims su negalia, kuriems reikalinga nuolatinė socialinė globa. Globos namuose  nuolat gyvena 25 žmonės.

Teikiamos paslaugos:

  • Ilgalaikė socialinė globa.
  • Trumpalaikė socialinė globa.

Globos namų misija:
Saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis globos namų gyventojų gyvenimas.

Uždaviniai:

  • organizuoti savo veiklą taip, kad gyventojų fiziologiniai, socialiniai, dvasiniai bei saviraiškos poreikiai būtų kuo geriau patenkinami,
  • sudaryti  tinkamas, žmogaus orumą nežeidžiančias gyvenimo sąlygas,
  • užtikrinti buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką,
  • sudaryti tinkamas sąlygas socialinei reabilitacijai,
  • užtikrinti gyventojams galimybę naudotis visomis žmogaus  teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, būti gerbiamiems, atsižvelgti į jų asmeninio gyvenimo poreikius ir viltis.


Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content