Socialinės globos paslaugos

Informavimas

Asmeniui ir jo artimiesiems teikiama informacija apie Globos namus, juose teikiamas paslaugas, dirbantį personalą, taip pat kitais asmeniui aktualiais socialiniais klausimais. Užtikrinamas informacijos apie asmenį konfidencialumas. 

Konsultavimas

Teikiama Globos namų specialistų pagalba asmeniui, kartu su juo ieškant išeities iš probleminės situacijos, padedant jam suvokti ir spręsti svarbias problemas. Padedama kontroliuoti elgesį stresinėse situacijose, patiriant ir išgyvenant krizes, netektis, tarpininkaujama, kad būtų išspręsti konfliktai ir sumažinti emociniai išgyvenimai, siūlant specialistų pagalbą, organizuojant susitikimus su artimaisiais. Sudaromos sąlygos konsultuotis su kitų institucijų specialistais ir gauti informaciją.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Teikiama pagalba asmeniui sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų). Atstovaujama neveiksniam asmeniui (ginant jo teisėtus interesus), kai teismo sprendimu Globos namai ar konkretus Globos namų darbuotojas yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius.

Apgyvendinimas

Gyvenamosios patalpos naujai atvykusiam asmeniui parenkamos atsižvelgiant į Globos namų galimybes, asmens specialiuosius poreikius, individualias savybes bei ypatumus.
Asmeniui suteikiamas gyvenamasis plotas apgyvendinant 3 – 4 vietų kambariuose (derinant kambaryje gyvenančiųjų interesus bei poreikius). Aprūpinama reikalingais baldais.
Gyvenamoji aplinka sukuriama kuo artimesnė namų aplinkai.
Asmeniui pageidaujant, kambaryje galima turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų, jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui.
Asmenys aprūpinami drabužiais, avalyne ir kt. atsižvelgiant į steigėjo patvirtintą finansinį normatyvą.

Maitinimas

Globos namuose maitinimas organizuojamas ir teikiamas 4 kartus per parą.
Atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas, maitinimo dažnumas gali būti keičiamas, organizuojama dietinė mityba.
Asmuo gali kasdien susipažinti su meniu, pateikti pageidavimus dėl patiekalų asortimento, į kuriuos, esant galimybei, atsižvelgiama. Atsižvelgiant į asmens sveikatos būklę ir jo savarankiškumą, asmuo turi teisę pasirinkti kur jam valgyti – savo kambaryje ar valgomajame. Yra sudarytos sąlygos bet kuriuo paros metu išgerti šiltos kavos, arbatos ar vandens.
Nesavarankiškam asmeniui užtikrinama individuali, diskretiška personalo pagalba valgant.

Sveikatos priežiūra

Aprūpinama medikamentais pagal Globos namų nustatytas finansines normas, slaugos priemonėmis, jeigu yra poreikis – techninės pagalbos priemonėmis.
Organizuojamos medikų konsultacijos, jei būtina, gyventojai hospitalizuojami, jei reikia, lydimi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas. Globos namuose teikiamos bendrosios praktikos slaugos paslaugos. Organizuodami sveikatos priežiūros paslaugas, globos namai naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų įvairių specializacijų gydytojų (psichiatrų, bendrosios praktikos bei kitų specialistų) paslaugomis.

Kineziterapija

Teikia kineziterapijos paslaugas globos namų gyventojams, taiko aktyvias ir pasyvias kineziterapijos, fizioterapijos priemones ir metodus. Įvertina globos namų gyventojų fizinį išsivystymą, aktyvumą, kitas fizines ypatybes. Sudaro ir taiko kineziterapijos programą, įvertina jos efektyvumą ir tikslina programą jos vykdymo etapuose. Savarankiškai vadovauja grupėms ir individualioms kineziterapijos procedūroms. Parenka ir sudaro individualias metodikas, programas atsižvelgdamas į pažeidimo sindromus ir bendrą globos namų gyventojų sveikatos būklę.

Sociokultūrinės ir užimtumo paslaugos

Sociokultūrinė ir užimtumo veikla Globos namuose:
- valstybinių, religinių, Globos namų tradicinių, globotinių asmeninių (gimtadienių) švenčių šventimas;
- pramoginės ir pažintinės išvykos;
- kultūriniai renginiai – koncertai, spektakliai, popietės, vakaronės, knygų pristatymai, parodos, filmų, koncertų peržiūros, susitikimai su bendruomenės žmonėmis;
- religinių poreikių tenkinimas organizuojant sielovados specialistų (dvasininkų) paslaugas; 
- rankdarbių ir kitų (pagal Globos namų galimybes) pomėgių, muzikos terapijos užsiėmimų organizavimas.

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

Teikiamos kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos (tvarkant privačią aplinką, pinigų apskaitą, bendraujant ir kt.), siekiant atstatyti prarastus ar lavinti neturimus gebėjimus dėl ligos ar negalios. 

Asmeninė higiena ir priežiūra

Sudaromos sąlygos asmenims patiems rūpintis savo asmenine higiena, aprūpinant būtiniausiomis asmens higienos priemonėmis. Teikiama slaugytojų padėjėjų ir socialinių darbuotojų padėjėjų pagalba nesavarankiškiems asmenims: prausimas, maudymas, rengimas, barzdos skutimas, nagų kirpimas, plaukų kirpimas, patalynės ir rūbų skalbimas, lyginimas, tvarkymas.

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

Asmens prašymu, papildomų maisto produktų ir pramoninių prekių pirkimas, lydėjimas į įvairias įstaigas, parduotuves, turgų, kirpyklą, bažnyčią, kapines ir kt.
Mirus socialinės globos gavėjui, laidojimo apeigų organizavimas (kai nėra laidojančių asmenų).

Naudojotės mūsų paslaugomis?

Turite gerų idėjų ir pasiūlymų, o gal norite įvertinti paslaugų kokybę?

Palikite žinutę

Paslaugų kaina

Paslaugos kaina vienam asmeniui
Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content