Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1.ESFA-V-911-22-0011

„Senyvo amžiaus ir neįgaliųjų asmenų socialinės atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje”

Varėnos globos namai nuo 2018 m. gruodžio 27 d. įgyvendina projektą „Senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų socialinės atskirties mažinimas ir savarankiškumo palaikymas Varėnos miesto bendruomenėje“ finansuojamą iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-22-0011. Projekto biudžetas – 29 585,11 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėnesių.  

Projekto tikslas – mažinti Varėnos miesto bendruomenės narių socialinę atskirtį ir palaikyti jų savarankiškumą teikiant bendrąsias socialines paslaugas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims. Laukiamas rezultatas: bus suteikta po keletą skirtingų paslaugų 30 Varėnos miesto bendruomenės neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų, iš jų apmokyta naudotis kompiuteriu/internetu – 30, suteikta higienos paslaugų – 30, dalyvaus grupiniuose meninės raiškos užsiėmimuose – 30 dalyvių.

Varėnos globos namų bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį. Užtikrinant senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos normas, taikomas socialinės globos namams, turi būti sudaromos sąlygos asmeniui užmegzti ir palaikyti socialinius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, socialinės globos įstaigos gyventojais, bendruomene. Varėnos globos namai sudarys galimybę asmenims tiesiogiai bendrauti laiškais, internetu, skatins bendrauti su kitais socialinės globos įstaigos gyventojais. Šiai paslaugai teikti planuojama įsigyti kompiuterinę įrangą ir su 20 savanorių pagalba mokyti neįgalius ir senyvo amžiaus bendruomenės narius susiekti internetiniu ryšiu su nutolusiais šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, bendraamžiais ir bendraminčiais. Dalyviai grupiniuose meninės veiklos, socialinių ir buitinių įgūdžių palaikymo, įvairios mankštos bus skatinami bendrauti su aplinkiniais, užsimegzti tarpusavio ryšius, taip bus mažinama jų socialinė atskirtis, palaikomas savarankiškumas ir formuojamas teigiamas požiūris į teikiamas paslaugas. Palaikant gyventojų higieninius bei savitvarkos įgūdžius, skatinant jų savarankiškumą, planuojama teikti asmens higienos paslaugas ir tam bus perkama skalbimo mašina. Projekte numatytas veiklas planuojame tęsti ir projektui pasibaigus. 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-02-12

Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content