Naujienos

Todėl labai smagu pasivaikščioti ir pakvėpuoti miško oru. Labai mėgstame grybauti, o ir grybienės visi labai norime paskanauti.

Malda kiekvieną iš mūsų palydi Dievo link. Tai vienas iš nuostabiausių reiškinių žmogaus gyvenime. Džiaugiamės susitikimu su gerbiamu, be galo laukiamu, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu Ernestu Maslianiku. Dalyvavimas šv. Mišiose daugeliui globos namų gyventojų – tai tikra šventė, galimybė pabūti kartu, suteikti savo širdžiai džiaugsmo, nusiraminimo bei vilties.


Globos namų vizija: saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Globos namų gyventojų gyvenimas. Socialinių, kultūrinių ir dvasinių kiekvieno gyventojo reikmių tenkinimas, sudarant jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant socialinę reabilitaciją.

Misija – teikti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, kuria pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Tikslas – Globos namų gyventojams užtikrinti visumą paslaugų, numatytų socialinių paslaugų kataloge, t. y.: kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, slaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų priežiūrai ir pagalbai.

Uždaviniai:

● teikti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, t. y. kompleksiškas paslaugas, kuriomis visiškai arba dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama visapusiška, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, pagal asmens savarankiškumo įvertinimo lygį;

● sudaryti gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas kuo mažiau apribotoje aplinkoje;

 ● siekti atstatyti Globos namų gyventojų savarankiškus įgūdžius savipagalbai, skatinti jų užimtumą, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į bendruomenę.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė; Sveikatos.

Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Varėnos globos namų gyventojų amžius nuo 52 – 99 m.
Globos namų gyventojams nustatyti specialieji poreikiai, daugumai – dideli specialieji poreikiai.
Savanoriams bus sudarytos galimybės dirbti tiek individualiai, tiek grupėse.

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams siūlome vesti šias užimtumo veiklas: individualūs ir grupiniai pokalbiai, knygų skaitymas, viktorinos, filmų žiūrėjimas, piešimas, rankdarbiai, judrieji žaidimai, mankštos, pasivaikščiojimas lauke, palydėjimas, įvairi pagalba organizuojant renginius ir renginių metu, ir kitos veiklos (abipusiu susitarimu). Šiltuoju metų laiku, veiklos vyksta daugiau kieme. Užimtumo veiklos 2-3 val. per dieną (pirmadienis – penktadienis, nuo 9.00-12.00val., išimtiniais atvejais nuo 14.00-16.00val.).

Kokio savanorio organizacija ieško?
Asmenys, norintys savanoriauti, pirmiausia turėtų pasižymėti motyvacija darbui su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis – tai yra norėti savanoriaunant padėti kitiems. Ne ką mažiau svarbu, kad savanoris norėtų tobulėti ir daugiau sužinoti apie senyvo amžiaus ar neįgalų asmenį, sunkumus, labiau pažinti save ir atrasti sritis, kurioms yra labiausiai tinkamas, realizuoti savo žinias ir įgyti praktikos, tobulėti, išmokti ir patirti kažką naujo.
Labai laukiame savanorių, kurie turi įvairių pomėgių ir hobių, kuriais gali pasidalinti su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis, pavyzdžiui, pamokyti piešti, pagroti kokiu nors instrumentu, padainuoti, būti komunikabilus ir bendraujantis. Svarbu, kad savanoris nesunkiai rastų kalbą su įvairaus amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis. Atrenkant savanorius, svarbiausiais kriterijais laikomas savanorio motyvacija prisidėti prie organizacijos užimtumo veiklų ir jo asmeninių vertybių suderinamumas su globos namų vertybėmis.
Savanoris be priklausomybių – mūsų prioritetas!

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
1

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip.

Akreditacija suteikta
nuo 2023-07-01 iki 2026-07-01

Adresas
Z. Voronecko g. 2, Varėna, Varėnos rajonas
Savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
El. pašto adresas
rima@varenosglobosnamai.lt
Telefonas
8 310 31661
Svetainė
www.varenosglobosnamai.lt
Facebook
facebook Varėnos globos namai
Akredituota
Taip
Akreditacija suteikta
2023-7-1 – 2026-7-1

Rugpjūčio 29-ąją prisijungėme prie akcijos „Senjorų piknikai visoje Lietuvoje“. Šios dienos popietę,  jaukiai besišnekučiuodami, maloniai leidome laiką, džiaugėmės vis dar šilta vasara, ragavome ant laužo pakeptų dešrelių, paspirgintų lašinukų bei žarijose keptų bulvių. Tai mums priminė jaunas dienas ir vaikystę.

Daug laiko leidžiame lauke, todėl rūpinamės, kad aplinka būtų tvarkinga: takai nušluoti, lapai sugrėbti.

Bene daugiausiai tikinčiųjų Pivašiūnuose apsilanko per didžiuosius Marijos Dangun Ėmimo atlaidus – Žolinę. Ji čia švenčiama visą aštuondienį. Atlaidų dalyviai, įvykdę Bažnyčios nustatytas sąlygas, gauna visuotinius atlaidus. Marijos Ėmimo į dangų iškilmės oktava galutinai įsitvirtino kaip pagrindiniai Pivašiūnų atlaidai tik nuo 1988 m., kai Žolinės išvakarėse buvo vainikuotas garsusis Dievo Motinos paveikslas.

Nuo 1988-ųjų metų kiekvieno mėnesio 15-oji švenčiama kaip išskirtinė Pivašiūnų Marijos Nuliūdudiųjų Paguodos pagerbimo diena. Jos dalyviai gauna visuotinius atlaidus. Iki sovietmečio Pivašiūnuose garsėjo Marijos Gimimo atlaidai, švenčiami tris dienas, vykdavo keturiasdešimties valandų adoracija.

Pastaraisiais dešimtmečiais visą oktavą švenčiant Marijos Ėmimo į dangų atlaidus susiklostė tradicija kiekvieną atlaidų aštuondienio dieną skirti vis kitai tiek Lietuvos Bažnyčiai, tiek Kaišiadorių vyskupijai svarbiai intencijai. Tad per didžiuosius atlaidus Pivašiūnuose meldžiamasi už šeimas, jaunimą, ligonius ir apleistuosius, misionierius, mokytojus ir mokinius, žemdirbius, meldžiama apsaugos gyvybei, pašaukimų, taikos… Per atlaidus rengiamos katechezės, vyksta programa jaunimui. Pasimelsti Pivašiūnų Mergelei per atlaidus suvažiuoja Lietuvos vyskupai, taip pat atvyksta Vokietijos Magdeburgo vyskupijos, su kuria bičiuliaujasi Kaišiadorių vyskupija, vyskupo atstovų ir piligrimų iš kitų kraštų. Keletas Varėnos globos namų gyventojų taip turėjo galimybę nuvykti į šiuos atlaidus.

Todėl labai smagu pasivaikščioti ir pakvėpuoti miško oru. Labai mėgstame grybauti, o ir grybienės visi labai norime paskanauti.

Malda kiekvieną iš mūsų palydi Dievo link. Tai vienas iš nuostabiausių reiškinių žmogaus gyvenime. Džiaugiamės susitikimu su gerbiamu, be galo laukiamu, Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios klebonu Ernestu Maslianiku. Dalyvavimas šv. Mišiose daugeliui globos namų gyventojų – tai tikra šventė, galimybė pabūti kartu, suteikti savo širdžiai džiaugsmo, nusiraminimo bei vilties.


Globos namų vizija: saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Globos namų gyventojų gyvenimas. Socialinių, kultūrinių ir dvasinių kiekvieno gyventojo reikmių tenkinimas, sudarant jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinant socialinę reabilitaciją.

Misija – teikti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, kuria pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims, atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Tikslas – Globos namų gyventojams užtikrinti visumą paslaugų, numatytų socialinių paslaugų kataloge, t. y.: kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, slaugos, sveikatos priežiūros, užimtumo, savarankiškų įgūdžių ugdymo, sociokultūrinės veiklos organizavimo, individualaus darbo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei socialinių ir sveikatos priežiūros darbuotojų priežiūrai ir pagalbai.

Uždaviniai:

● teikti ilgalaikę ar trumpalaikę socialinę globą, t. y. kompleksiškas paslaugas, kuriomis visiškai arba dalinai nesavarankiškam asmeniui teikiama visapusiška, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, pagal asmens savarankiškumo įvertinimo lygį;

● sudaryti gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas kuo mažiau apribotoje aplinkoje;

 ● siekti atstatyti Globos namų gyventojų savarankiškus įgūdžius savipagalbai, skatinti jų užimtumą, siekiant grąžinti sugebėjimą pasirūpinti savimi ir integruotis į bendruomenę.

Savanoriškos veiklos sritis
Socialinė; Sveikatos.

Organizacijos veiklų tikslinė grupė
Varėnos globos namų gyventojų amžius nuo 52 – 99 m.
Globos namų gyventojams nustatyti specialieji poreikiai, daugumai – dideli specialieji poreikiai.
Savanoriams bus sudarytos galimybės dirbti tiek individualiai, tiek grupėse.

Kokioms užduotims ieškomi savanoriai?
Savanoriams siūlome vesti šias užimtumo veiklas: individualūs ir grupiniai pokalbiai, knygų skaitymas, viktorinos, filmų žiūrėjimas, piešimas, rankdarbiai, judrieji žaidimai, mankštos, pasivaikščiojimas lauke, palydėjimas, įvairi pagalba organizuojant renginius ir renginių metu, ir kitos veiklos (abipusiu susitarimu). Šiltuoju metų laiku, veiklos vyksta daugiau kieme. Užimtumo veiklos 2-3 val. per dieną (pirmadienis – penktadienis, nuo 9.00-12.00val., išimtiniais atvejais nuo 14.00-16.00val.).

Kokio savanorio organizacija ieško?
Asmenys, norintys savanoriauti, pirmiausia turėtų pasižymėti motyvacija darbui su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis – tai yra norėti savanoriaunant padėti kitiems. Ne ką mažiau svarbu, kad savanoris norėtų tobulėti ir daugiau sužinoti apie senyvo amžiaus ar neįgalų asmenį, sunkumus, labiau pažinti save ir atrasti sritis, kurioms yra labiausiai tinkamas, realizuoti savo žinias ir įgyti praktikos, tobulėti, išmokti ir patirti kažką naujo.
Labai laukiame savanorių, kurie turi įvairių pomėgių ir hobių, kuriais gali pasidalinti su senyvo amžiaus ir neįgaliais asmenimis, pavyzdžiui, pamokyti piešti, pagroti kokiu nors instrumentu, padainuoti, būti komunikabilus ir bendraujantis. Svarbu, kad savanoris nesunkiai rastų kalbą su įvairaus amžiaus ar negalią turinčiais asmenimis. Atrenkant savanorius, svarbiausiais kriterijais laikomas savanorio motyvacija prisidėti prie organizacijos užimtumo veiklų ir jo asmeninių vertybių suderinamumas su globos namų vertybėmis.
Savanoris be priklausomybių – mūsų prioritetas!

Kiek Jaunimo savanoriškos tarnybos savanorių organizacija gali priimti vienu metu?
1

Ar organizacija gali priimti savanorius su negalia?
Taip.

Akreditacija suteikta
nuo 2023-07-01 iki 2026-07-01

Adresas
Z. Voronecko g. 2, Varėna, Varėnos rajonas
Savivaldybė
Varėnos rajono savivaldybė
El. pašto adresas
rima@varenosglobosnamai.lt
Telefonas
8 310 31661
Svetainė
www.varenosglobosnamai.lt
Facebook
facebook Varėnos globos namai
Akredituota
Taip
Akreditacija suteikta
2023-7-1 – 2026-7-1

Rugpjūčio 29-ąją prisijungėme prie akcijos „Senjorų piknikai visoje Lietuvoje“. Šios dienos popietę,  jaukiai besišnekučiuodami, maloniai leidome laiką, džiaugėmės vis dar šilta vasara, ragavome ant laužo pakeptų dešrelių, paspirgintų lašinukų bei žarijose keptų bulvių. Tai mums priminė jaunas dienas ir vaikystę.

Daug laiko leidžiame lauke, todėl rūpinamės, kad aplinka būtų tvarkinga: takai nušluoti, lapai sugrėbti.

Bene daugiausiai tikinčiųjų Pivašiūnuose apsilanko per didžiuosius Marijos Dangun Ėmimo atlaidus – Žolinę. Ji čia švenčiama visą aštuondienį. Atlaidų dalyviai, įvykdę Bažnyčios nustatytas sąlygas, gauna visuotinius atlaidus. Marijos Ėmimo į dangų iškilmės oktava galutinai įsitvirtino kaip pagrindiniai Pivašiūnų atlaidai tik nuo 1988 m., kai Žolinės išvakarėse buvo vainikuotas garsusis Dievo Motinos paveikslas.

Nuo 1988-ųjų metų kiekvieno mėnesio 15-oji švenčiama kaip išskirtinė Pivašiūnų Marijos Nuliūdudiųjų Paguodos pagerbimo diena. Jos dalyviai gauna visuotinius atlaidus. Iki sovietmečio Pivašiūnuose garsėjo Marijos Gimimo atlaidai, švenčiami tris dienas, vykdavo keturiasdešimties valandų adoracija.

Pastaraisiais dešimtmečiais visą oktavą švenčiant Marijos Ėmimo į dangų atlaidus susiklostė tradicija kiekvieną atlaidų aštuondienio dieną skirti vis kitai tiek Lietuvos Bažnyčiai, tiek Kaišiadorių vyskupijai svarbiai intencijai. Tad per didžiuosius atlaidus Pivašiūnuose meldžiamasi už šeimas, jaunimą, ligonius ir apleistuosius, misionierius, mokytojus ir mokinius, žemdirbius, meldžiama apsaugos gyvybei, pašaukimų, taikos… Per atlaidus rengiamos katechezės, vyksta programa jaunimui. Pasimelsti Pivašiūnų Mergelei per atlaidus suvažiuoja Lietuvos vyskupai, taip pat atvyksta Vokietijos Magdeburgo vyskupijos, su kuria bičiuliaujasi Kaišiadorių vyskupija, vyskupo atstovų ir piligrimų iš kitų kraštų. Keletas Varėnos globos namų gyventojų taip turėjo galimybę nuvykti į šiuos atlaidus.

Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content