Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Šis įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigoje pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacijos apie pažeidimus teikimas:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • atsiunčiant pranešimą adresu: Z. Voronecko g. 2, Varėna. Siunčiant pranešimą paštu po Įmonės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „PRANEŠIMAS PAGAL PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ”
 • el. paštu: pranesejuapsaugavgn@gmail.com

Informaciją apie pažeidimą teikiantis asmuo nurodo:

 • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti;
 • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
 • vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę kitus kontaktinius duomenis;
 • jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-05

Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content