Socialinės globos teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 “Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”

3. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta  Lietuvos Vyriausybės nutarimu 2006 m. spalio 10 d. nutarimu  Nr. 978

4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymu Nr. A1-94

5. Socialinių paslaugų katalogas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93

6. Socialinės globos normų aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46

Sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas

2. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas

3. Suaugusių asmenų maitinimo organizavimo socialinės globos įstaigoje tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 4d. įsakymu Nr. V-11

„Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  Lietuvos higienos normą HN 125:2011, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2011 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-133

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-05

Turite klausimų?
Susisiekite dabar ir gaukite rūpimus atsakymus
Skip to content